Sản phẩm

Mail to us: windeu1@windeu.com và mvznxz@yahoo.com

Home:

QUAN NIỆM SẢN PHẨM LÀ GÌ?

Sản phẩm trí tuệ và sản phẩm vật chất..

Nhiều người cho rằng sản phẩm là những vật chất gì có thể trông thấy. Thí dụ, máy phát điện gió /MPĐG/, cánh quạt của MPĐG, cột, bộ chỉnh lưu điện tử của dòng điện, nam châm vĩnh cửu, statô /stator/, rôtô /rotor/, trục của MPĐG, trụ xoay, bộ phận khí cơ điện điều khiển cánh /hub/, đuôi, bộ phận khí cơ điện điều khiển đuôi vân vân.

Quan niệm này - sản phẩm là những vật chất gì có thể trông thấy hoàn toàn đúng, không ai phủ nhận. Nhưng ngoài phương pháp /PP/ đánh giá và gọi tên sản phẩm này phải kể đến phương pháp gọi tên sản phẩm khác, đó là phương pháp gọi tên sản phẩm trí tuệ.

'Gió Âu - Windeu' có sản phẩm trí tuệ gì?

1/Ngoài kiến thức lập trình trong lĩnh vực điện gió chúng tôi có toàn bộ toàn bộ bản vẽ nguyên tắc và tính toán các trạm phát ĐG từ 1 kW đến 2,5 MW. Các bản vẽ nguyên tắc và tính toán các trạm phát ĐG này có thể dùng để kiếm tiền trên mạng KTTM. Những ai cần mua trí tuệ này, tức là các bản vẽ nguyên tắc và tính toán các trạm phát ĐG này có thể lên mạng, vào xem và viết email để thỏa thuận theo địa chỉ sau:

Xin hỏi giá các bản vẽ nguyên tắc và tính toán các trạm phát ĐG từ 1 kW đến 30 kW: mail to: windeu1@windeu.com và mvznxz@yahoo.com

Xin hỏi giá các bản vẽ nguyên tắc và tính toán các trạm phát ĐG từ 0,5 đến 2,5 MW, mail to: windeu1@windeu.com và mvznxz@yahoo.com

2/Ngoài kiến thức lập trình websites, kiến thức thiết kế các trạm phát ĐG từ 1 kW đến 2,5 MW. Các bản vẽ nguyên tắc và tính toán các trạm phát ĐG, Gió Âu - Windeu' còn có sản phẩm trí tuệ nữa đó lầ khả năng tổ chức một đường đây sản xuất quốc tế thông điạ lục. Trong tập file: Chúng tôi là ai? cho thấy danh sách các công ty vệ tinh ở Ukraine, Trung Quốc, Việt Nam đã và sẽ tham gia vào việc dựng các trạm điện gió. Để có được đường dây như vậy phải thống soái không những kiến thức như /khoa học trong nhiều lĩnh vực, kiến thực lập trình, mà còn phải có kiến thức ngoại ngữ nữa để giao thiệp/.

GIÓ ÂU - WINDEU' CÓ SẢN PHẨM VẬT CHẤT GÌ?

Để minh hoạ sản phẩm vật chất của chúng tôi có thể tải xuống các hình ảnh dựng cột điện gió 3 kW ở Bình Thuân Việt Nam như sau:

Download photos dựng cột ở vườn thanh long :

          

Cũng có thể xem video cột ĐG công suất 3 kW khi kích chuột biểu tượng sau: Cot dien gio 3 kW BINHTHUAN

Cũng có thể trông thấy hình ảnh thí dụ, máy phát điện gió /MPĐG/, cánh quạt của MPĐG, cột, bộ chỉnh lưu điện tử của dòng điện, nam châm vĩnh cửu, statô /stator/, rôtô /rotor/, trúc của MPĐG, trụ xoay, bộ phận khí cơ điện điều khiển cáng /hub/, đuôi, bộ phận khí cơ điện điều khiển đuôi vân vân nếu tải xuống các tập hình trong zip sau:

Download photos GIOI_THIEU_SAN_PHAM :

          

Có thể xem qua text - danh mục giới thiệu sản phẩm ở file:

Xem danh sach GIOI_THIEU_SAN_PHAM :

          

Tập giới thiệu sản phẩm tạm dừng ở đây. Chúc các bạn mạnh khỏe, mọi sự như ý.

To day 03-06-2016

Mail to us: windeu1@windeu.com và mvznxz@yahoo.com

Home: